Parking

Voor alle parkings:

Vanaf het ronde punt (aan afrit 22 van de E34) wordt u via bewegwijzering en stewards naar de juiste parking geleid.

Rennersparking:
Er is een rennersparking voorzien juist buiten het domein van De Lilse Bergen.  Deze parking is enkel toegankelijk de dag van de wedstrijd vanaf 07u00.
Elk voertuig dat zich aanbiedt dient verplicht van een geldig en genummerd KBWB parkeervignet voorzien te zijn. Dit vignet dient duidelijk zichtbaar gekleefd aan de linker binnenzijde van de voorruit van het voertuig.

Publieksparking:  
Er kan gebruik gemaakt worden van de publieksparkings juist buiten het terrein van De Lilse Bergen

VIP Parking:
Personen in het bezit van een VIP parkingkaart kunnen parkeren binnen het domein van De Lilse Bergen.


Pers, TV en Jury:
Zij kunnen gebruik maken van Parking 6. Dat is de parking tegenover het secretariaat van De Lilse Bergen.

Bussen:
Zij kunnen parkeren op de Strandweg, rechts van parking 6, en tussen het secretariaat van De Lilse Bergen en de Golfclub.

VOOR ALLE PARKINGS GELDT: VOLG DE BEWEGWIJZERING


For all parkings:

From the roundabout (exit 22 of the E34), signalisation and stewards will direct you to the correct parking lot.

Rennersparking:
There's a riders parking foreseen just outside domain De Lilse Bergen.  This parking is only accessible the day of the race from 07.00 am.  Each vehicle must be foreseen with a valid and numbered KWBW parking vignette.  This sticker must be put visibly in front of the window (left side).

Public Parking:
Public cars parks are available just outside De Lilse Bergen.

VIP Parking:
People with a VIP parking card can park within the site of De Lilse Bergen.


Pers, TV and Jury:
They can use parking 6, which is the parking opposite the reception of De Lilse Bergen.

Busses:
Buses can park on the Strandweg - to the right of parking 6 - between the reception of De Lilse Bergen and the Golf Club.

FOR ALL CAR PARKS: FOLLOW THE SIGNAGE.